Reverse Osmosis

Ters Osmos (Reverse Osmosis) Sistemi Nedir ve Nasıl Çalışır?

Ters Osmos teknolojisi bilinen en hassas filtrasyon yöntemidir. Suyun içinde istenmeyen tüm kirlilikleri sudan ayıran bir membran filtrasyon sistemidir.

Ters Osmos su arıtma cihazları, sadece su moleküllerinin geçişine müsaade eder ve sudaki tüm ağır eriyikleri ve kirleticileri dışarı atar. Buna ek olarak, tam otomatik olarak çalıştığından hiçbir şekilde müdahaleye gerek kalmaz.

Bu sistemler çapraz akışlı olarak çalışır. Membran, yarı geçirgen bir zar olup, sadece su molekülleri ve bazı inorganik moleküller, bu zardan geçiş yapabilmektedir. Diğer moleküller ise, %90 – 98 hassasiyetle filtre edilir konsantre su ile sistemden dışarı atılır. Bu sayede su içerisindeki kötü koku ve tada sebep olan klor ve diğer kimyasalların yanı sıra kurşun, bakır, baryum, krom, civa, sodyum, kadmiyum, nitrit, nitrat ve selenyum gibi ağır metaller ve zararlı kontaminantlar da arıtılmış olur.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *